Kesin Katıt tarihleri ve istenen belgeler


2016-2017 Özel Yetenek Sınavı Kesin Kayıt Tarihleri için tıklayınız..........!

Öğrenciler Aşağıdaki İstenen Belgelerle birlikte yan taraftaki FORM-1,  FORM-2,  FORM-3 ve FORM-4 dosyalarının çıktısını alarak içeriklerini eksiksiz olarak dolduracaklardır. (Not: Öğrenci Numarası istenen yer boş bırakılarak, kayıt bürosunda doldurulacak)

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

·         Adayın lise veya dengi okul diplomasının aslı ya da mezuniyet belgesi;

·           2016 yılında mezun olacak adaylar için, öğrenim gördükleri liselerden alınmış ve öğrenim gördükleri alan/bölüm/kol adı ile kodunu içeren belgenin aslı

·         2016-YGS sınav sonuç belgesi,

·         Erkek adaylardan; askerlik durum beyanı (1996 doğumlular ve öncesi doğumlular askerlik belgesi beyan etmeleri gerekmektedir)

·         Resmi bir sağlık kurumundan “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı sağlık raporu,

·         Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslı da kayıt anında da gösterilecektir)

·         İkametgah Belgesi,

·         Yeni çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında 12 (oniki) adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar renkli, kadın öğrenciler için; kıyafet yönetmeliğine uygun, tüm yüz hatları belirgin, erkek öğrenciler için; sakalsız, kravatlı, numaralı gözlük kullananlar için gözlük camları renksiz olacaktır),

·         II. Öğretim’e kayıt yaptıran öğrenci adayları için 2016-2017 Öğretim Yılı I. Yarıyıl Katkı Payını 5-9 Eylül 2016 tarihleri arasında UBS ( Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden ders seçimlerini yaptıktan sonra bankaya yatıracaklardır.

·         Özel Yetenek sınavlarını kazanarak, bölümlerde okumaya hak kazanmış tüm öğrenciler için "İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı" açılmıştır. Bu sınıflarda okumak isteyen öğrenciler kesin kayıt esnasında tercihlerini bildirmeleri gerekmektedir.

 

NOT: Kesin kayıt işlemleri ŞAHSEN yapılacak ve eksik evrakla kayıt kabul edilmeyecektir.

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ

Asil ve yedek öğrencilerin kesin kayıt tarihleri, Yüksekokulumuz resmi internet sitesinden (http://besyo.cbu.edu.tr) duyurulacaktır.

NOT:

1.      Asil ve Yedek adayların kayıt işlemleri ilan edildiği şekli ile gerçekleştirilecektir.

2.      Yedek adayların kesin kayıt işlemleri sırasında gerekli olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı sağlık raporu için 1 (Bir) hafta ek süre verilir.

 

Kesin Kayıtta dolduralarak getirilecek formlar

Form 1

Form 2 

Form 3 

Form 4

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik