BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü; Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ABD ve Sporda Psiko-Sosyal Alanlar ABD olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ABD’da; 1 Profesör Doktor,  5 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar ABD ‘da 2 Doç.Dr.3 , Dr.Öğretim Üyesi, , 1 Araştırma Görevlisi  olmak üzere toplam 16 öğretim elemanı bulunmaktadır.
Beden Eğitimi ve Spor  Bölümünde halen 118 bayan,  172 erkek olmak üzere 290 öğrenci öğrenim görmektedir.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler ilköğretim ve orta dereceli okullarda Beden Eğitimi Öğretmenliği yapmaktadırlar. Ayrıca üniversitelerde öğretim elemanı ve turizm sektörünün değişik alanlarında görev almaktadırlar.

Beden Eğitimi ve Spor  Programının Misyonu:
Evrensel değerler ışığında bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı,insan haklarına saygılı, bilim ve teknolojiden yararlanarak özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir beden eğitimi ve spor eğitimi vermek, spor ve spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş bireyler yetiştirmek ve bu niteliklerde yetiştirilen bireyleri toplum yararına sunmak.

Beden Eğitimi ve Spor  Programının Vizyonu:
Yaptığı çalışmalar ve mezun ettiği/edeceği öğrenciler aracılığı ile ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma kalitesini yükseltmek, fiziksel olarak eğitilmiş bireyler ve dolayısı ile bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmaktır.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hatice ÇAMLIYER
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ABDSporda Psiko-Sosyal Alanlar ABD
Prof. Dr. Hatice ÇAMLIYER (A.B.D. Bşk.)Doç. Dr. Serdar TOK (A.B.D. Bşk.)
Dr.Öğretim Üyesi İbrahim ÇAMDoç. Dr. Nilgün VURGUN
Dr.Öğretim Üyesi Gökhan ÇOBANOĞLUDr. Öğretim Üyesi Nevzat MUTLUTÜRK
Dr.Öğretim Üyesi Hüseyin ÇAMLIYERDr.Öğretim Üyesi Aylin ZEKİOĞLU
Dr.Öğretim Üyesi Mümine SOYTÜRKDr. Öğretim Üyesi Nihal DAL
Dr.Öğretim Üyesi Mehmet ASMAArş. Gör. Naci KALKAN
Öğr. Gör. Cem GÖRGÜL
Öğr. Gör. Serap KUZUCUK 
Öğr. Gör. Dilek ÖNER 
Arş. Gör. Diyar KAYA SAYLAM

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Lisans Programı Türkçe-İngilizce Ders İçerikleri

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik