REKREASYON BÖLÜMÜ

            Okulumuzda Rekreasyon Bölümü 2012-2013 öğretim yılından itibaren açılmış ve 2013-2014 eğitim-öğretim  yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır. Rekreasyon Bölümü’nün temel hedefi, fiziksel egzersiz ve spor merkezli serbest zaman ve rekreasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı demografik özellikler gösteren birey ve gruplara sunulmasında görev alan insan kaynağının yetiştirilmesidir. Buna ek olarak psikolojik, sosyal ve entelektüel beklentilerini tatmin etmeyi arzulayan bireylere; planlayıcı, programcı, monitör ve liderlik yaparken, rekreasyon katılımına ilişkin dinamik ilişkileri araştırarak alana katkı sağlayabilen bilim insanlarının kazandırılması arzulanmaktadır.

Rekreasyon Bölümü dört yıllık çoklu bilimsel ve uygulama disiplinini birleştirerek çalışma alnını geliştiren bir eğitim programına sahiptir. Bölüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrencimiz seçtiği bilim dalına ilişkin olarak Uzman statüsü kazanacaktır (örneğin Doğa ve Macera Rekreasyonu Uzmanı veya “Rekreasyon ve Fitness Yönetimi uzmanı”  gibi).  Mezuniyet aşamasında öğrencilerin alacakları uygulamalı derslere ilişkin sertifikalandırılmaları öncelikli amaçlarımızdandır. Kariyerinin başında sahip oldukları niteliklerine ilişkin kanıt oluşturan sertifika programları için, Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm Bakanlığı,  SGM, TURSAB, Özerk Federasyonlar, Meslek Odaları ve Uluslararası Sertifika Programları ile işbirliği yürütülmektedir. Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler;

Turizm alanında;

 • Su sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,
 • Kara sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,
 • Hava sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü (yamaç paraşütü, paramotor, vb.),
 • Sosyo-Kültürel rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb.),
 • Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için animatörlük,
 • Çocuk rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,

 

İş Sektörlerinde (sanayi),Yerel yönetimlerde (belediyeler),

Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları) ve

Üniversitelerde istihdam edilebilirler.

Bu çerçevede programdan mezun olacak öğrencilerimize şu niteliklerin kazandırılması hedeflenmektedir;

 • Değişen toplumsal yapı içerisinde, insanların serbest zaman ve rekreasyon ihtiyaçlarını karşılayabileceği etkinlikleri sunabilen,
 • Örgütlü çalışma düzeni içerisinde topluma aktif katılım fırsatları yaratacak organizasyonlara karar veren, planlayan, uygulayan ve sonuçlandırabilen,
 • Farklı bireysel ve toplumsal özellikler taşıyan insan gruplarını rekreasyonel ihtiyaçları çerçevesinde fiziksel rekreasyon ve spora yönlendirerek toplumun genel sağlık gelişimine katkı sağlayabilen,
 • Alternatif etkinlik alanları ile ilgili bilgi ve beceri birikimi kazanarak rekreasyonel turizminde liderlik yapabilen,
 • Spor bilimlerinin çoklu disiplin yapısı içerinde sosyal bilimlerin araştırma metodolojisini kavrayan, bilimsel sorgulamalar yaparak yerinde uygulayan ve bulguları yorumlayıp çalışma alanlarına ışık tutabilen,
 • Atatürk ilke ve inkılapları ışığında insanların demokratik hak ve özgürlüklerine saygılı ve doğal çevreyi koruyan rekreasyon uzmanlarının topluma kazandırılmasını hedeflemektedir.

 

 Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Pınar GÜZEL

 

Rekreasyon Anabilim Dalı

Doç. Dr. Pınar GÜZEL (ABD Bşk.)

Doç. Dr. H. Alper GÜNGÖRMÜŞ

Doç. Dr. Recep CENGİZ

Dr. Öğr. Üyesi Melike ESENTAŞ

Arş. Gör. Tolga BEŞİKÇİ

Arş. Gör. İlker BALIKÇI

 

 

 

İlgili Dosya ve Dökümanlar

Rekreasyon Bölümüyle İlgili Dosya ve Dökümanlar

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik