SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Günümüzde, spor yapmış ve sporun sorunlarını yakından bilen, yetişmiş insanlara büyük gereksinim duyulduğu bir gerçektir. Ülkemizin sporla ilgili değişik birim ve kademelerinde yöneticilik eğitim-öğretimi görmüş olanlar aşağıda belirtilen alanlarda hizmet verebileceklerdir;

1.     Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde,

2.     Kamu kurum ve kuruluşlarda merkez ve taşra örgütlerinde yönetici olarak,

3.     Amatör ve profesyonel spor kulüpleri idari yapısı içinde değişik düzeyde yönetici olarak,

4.     Ülkemiz turistik otel, motel ve işletmelerinde, serbest zamanı değerlendirme, spor organizasyonları, düzenleme ve animasyon hizmetlerini yürütmek üzere,

5.     Özel spor salonları kuruluşlarında ve işletilmesinde, “Sağlıklı Yaşam” adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında,

6.     Beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında görev alabileceklerdir,

7.     YÖK’ün 15.01.1996 tarih ve 55-1114 sayılı yazılarında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 43/b maddesine göre mezunlarımız

“Spor Yöneticisi” unvanını kullanacaklardır. Okulumuzda Spor Yöneticiliği Bölümü1997-1998 öğretim yılından itibaren açılmıştır.

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Selhan ÖZBEY

Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Selhan ÖZBEY (A.B.D. Bşk.)

Öğr. Gör. Dr. Haydar KAYNAK

Doç. Dr. Yavuz YILDIZ

Öğr. Gör. Ayhan IŞIK

Doç. Dr. Kadir YILDIZ

Öğr. Gör. Gülay GEZER

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep ONAĞ

Öğr. Gör. Gürkan ER

Dr. Öğretim Üyesi Fırat ÇETİNÖZ

 
Spor Yöneticiliği Lisans Programı Türkçe-İngilizce Ders İçerikleri

İlgili Dosya ve Dökümanlar

Spor Yöneticiliği Bölümle İlgili Dosya ve Dökümanlar

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik