BİRİM DANIŞMA KURULU


Prof. Dr. Murat TAŞ (Başkan)

Doç. Dr. Serdar TOK (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi  Hikmet VURGUN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Melike ESENTAŞ (Üye)

Öğrt. Gör. Dr. Haydar KAYNAK (Üye)

Arş. Gör. Şule ÖZGÜNEŞ

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik