MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Misyonu, Vizyonu, Temel Değer ve İlkeleri Misyonu

 

Misyonu; Spor Bilimleri alanında evrensel değerler ışığında çağdaş ve kaliteli bir spor eğitimi vererek, spor kültürüne sahip yenilikçi, araştırmacı ve topluma hizmet eden spor insanlarını yetiştirmektir.

Vizyonu; Fakültemizi, ülkemizdeki diğer Spor Bilimleri Fakülteleri ile araştırma ve geliştirme etkinliklerinde en üst düzeye çıkmayı isteyen, etkinliklerinde sürekliliği sağlayan, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturarak mesleki açıdan yetkin, donanımlı, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştiren, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel ve sosyal tanınırlığı yüksek ve alana öncülük eden bir kurum haline getirmektir.

Temel Değerler ve İlkeler

 • Bilimsellik ve etik değerlere bağlılık, 
 • Liyakat,
 • Akademik özgürlük, 
 • Katılımcılık, 
 • Eşitlik,
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik,  
 • Dürüstlük, doğruluk, açıklık,
 • Sorumluluk bilinci, 
 • Yeniliğe ve gelişime açıklık, 
 • Mükemmeliyetçilik,
 • Uluslararasılaşma,
 • Doğaya ve çevreye saygılı olma.
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik